Öppna huvudmenyn
Hjelms typritning till Länscellfängelse respektive kronohäkte. T-plan.
Hjelms ritning till Länsfängelset i Luleå, delvis uppfört efter panoptiska principer.

Carl Fredrik Hjelm, född 1793, död 1858, var en svensk fortifikationsofficer och arkitekt, samt intendent vid styrelsen över landets fängelser och arbetsinrättningar.

Innehåll

BiografiRedigera

Hjelm deltog i fälttåget mot Norge 1814 och på 1820-talet var han arbetschef vid uppförandet av Karlsborgs fästning. 1830-40 var han fortifikationsbefälhavare i Kristianstad.

Genom 1841 års riksdagsbeslut beträffande om- och tillbyggnader av fängelser, som en del av humaniseringen av fångvården,[1] framkom krav på cellsystem enligt det så kallade Philadelphiasystemet, som innebar att cellerna anordnades längs ytterväggarna med en stor korridor-galleria över flera våningar kring ett öppet mittschakt. Hjelm fick samma år order att upprätta förslag för de nya fängelsebyggnaderna samt leda uppförandet av dem. I samband med detta företog han en studieresa till England, Frankrike och Belgien. Två huvudtyper utformades, en större med T-formad plan och med administrationsdelen i en vinkelställd länga. Denna typ innehöll 66 till 102 celler. Den andra huvudtypen en rektanguljär grundplan med administrationsdelen i linje med celldelen. Byggnaden uppfördes i två eller tre våningar och innehöll upp till 54 celler.[2]

1845—55 var han intendent och chef för byggnadskontoret i Styrelsen över landets fängelser och arbetsinrättningar. Under denna tid om i uppfördes nya gulputsade länscellfängelser i residensstäderna enligt typritningarna med vissa individuella arkitektoniska utföranden, och i andra viktiga städer inrättades kronohäkten. Han ritade samtliga fängelser fram till 1855 då han efterträddes av Theodor Anckarsvärd. Från 1849 hade han överstes rang vid ingeniörcorpsen.

Verk i urvalRedigera

GalleriRedigera

ReferenserRedigera

Vidare läsningRedigera

  • Lundström, Bo (1999). Officeren som arkitekt och konstnär i det svenska 1800-talet. Ars Suetica, 0066-7919 ; 18. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Libris 8359617. ISBN 91-554-4414-8 

Externa länkarRedigera