C eller c kan syfta på:

BokstäverRedigera

  • C – den tredje bokstaven i det latinska alfabetet
  • С – en bokstav i det kyrilliska alfabetet

Gement cRedigera

  • c – den högsta möjliga hastigheten för informationsöverföring enligt relativitetsteorin, se ljusets hastighet
  • c – beteckning för kardinaltalet för de reella talen, kontinuum. c = 2Alef-0
  • ¢ – beteckning för en amerikansk cent, se cent (mynt)
  • c – inom kemi den substansmängd (n) av ett ämne som finns per volymenhet lösning (V), se koncentration
  • c – förkortning för SI-prefix centi

Versalt CRedigera

Teknik och naturvetenskapRedigera

HumanioraRedigera

  • C – en ton i C-durskalan, se Stamton
  • C (SAB) – inom svenska bibliotekens klassifikationssystem beteckning för religion
  • C – ett skolbetyg med olika betydelse under olika tidsperioder, se skolbetyg i Sverige

Geografi och politikRedigera

ÖvrigtRedigera