Öppna huvudmenyn
CE-märke

CE-märkning är en produktmärkning inom främst EU men även inom EES. Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne (’i överensstämmelse med EG-direktiven’). En produkt med CE-märkning får säljas i EES-området utan ytterligare krav. Förutsättningarna för att få CE-märka en produkt är att:

  • Produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion, miljö
  • Föreskriven kontrollprocedur har följts

För många produkter ansvarar tillverkaren själv för att kraven är uppfyllda. För vissa produkter med höga krav på säkerhet ska ett speciellt kontrollorgan säkerställa att kraven efterlevs. I Sverige är SMP Svensk Maskinprovning ett sådant kontrollorgan.

LagarRedigera

Är en produkt försedd med CE-märkning visar detta att tillverkaren eller importören har följt de grundläggande krav som återfinns i de EU-direktiv som reglerar detta. I princip innebär det att tillverkaren är ansvarig för alla skador som orsakas av den CE-märkta produkten, under förutsättning att användaren följt instruktionerna. Medlemsstaterna har förpliktat sig att överföra kraven till nationella regler med bibehållen kravnivå. Det innebär att alla nationella lagstiftningar är harmoniserade. CE-märkningen infördes i Sverige den 1 januari 1994 och kallades EG-märket fram till 1 januari 1995.

De speciella rekommendationer och krav som finns för olika produkter finns i särskilda direktiv och föreskrifter. För att uppfylla kraven i direktiven kan man välja att följa så kallade harmoniserade europeiska standarder, utfärdade av CEN, CENELEC och ETSI. Dessa är mer tekniskt detaljerade. Att standarderna är harmoniserade innebär att de är godkända mot ett direktiv. Standarderna fastställs och tillhandahålls i Sverige av de erkända standardiseringsorganen SIS, Swedish Standards Institute, SEK Svensk Elstandard och ITS, Informationstekniska Standardiseringen och får då prefixet SS.

Lag (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll är den lag som gäller om CE-märkning sedan år 2011, och den ersätter de gamla lagarna från år 1992[1].

Från om med den 1 juli 2013 skall byggprodukter vara CE-märkta mot Byggproduktförordningen.[2]

Falsk CE-märkningRedigera

 
Skillnaden mellan den europeiska och påstådda kinesiska CE-symbolen.

Det har funnits påståenden om en s.k. China Export-symbol vilken skulle vara snarlik den officiella CE-logotypen. Skillnaden har sagts vara att den kinesiska symbolen skulle ha ett kortare avstånd mellan bokstäverna C och E jämfört med den officiella CE-symbolen. Påståendet har aldrig kunnat föras i bevis och flera officiella källor, bl.a. företrädare för Europeiska parlamentet, menar att inga så kallade Chinese Export-märkningar har kunnat påvisas.

Enligt det officiella svaret från Europeiska kommissionen är historien om Chinese Export-märkning bara en vida spridd missuppfattning, eventuellt ett s.k. "Internet hoax" eller ett försök att med humor misskreditera (eller helt enkelt skämta om) kinesiska varor generellt. Det finns idag inget och har aldrig funnits något "officiellt" China Export-märke. Det torde i stället röra sig om felaktiga CE-märkningar, som kan finnas både på produkter som uppfyller kraven och sådana som inte gör det. I EU räknas detta märke som ett CE-märke och om produkterna inte uppfyller kraven, så får de inte säljas.[3] Själva CE-logotypen har standarddimensioner som emellertid inte är tvingande och det är alltså tillåtet om än inte rekommendabelt att avvika något i logotypens dimensioner vid märkning. Dock står i Maskindirektivet 2006-42-EG utg. 2 Bilaga III: "Om CE-märkningen förminskas eller förstoras, skall proportionerna enligt ovanstående modell bibehållas". Maskindirektivet nämner även i § 387 att CE-märkningens grafiska form är obligatorisk.

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera