SEK Svensk Elstandard, tidigare Svenska Elektriska Kommissionen, är en ideell organisation som av regeringen utsetts att svara för standardiseringen på elområdet i Sverige och samordnar svensk medverkan i internationell och europeisk standardisering som medlem i IEC och CENELEC.

SEK Svensk Elstandards medlemmar är frivilligt deltagande från svenska myndigheter, företag och organisationer som har ett intresse att medverka i och påverka arbetet med tekniska regler inom elektrotekniken.

HistorikRedigera

Den ursprungliga organisationen Svenska Elektrotekniska Kommittén, SEK, grundades år 1907 som svensk nationalkommitté av IEC.Den första svenska nationalkommittén hade sitt säte vid dåvarande Elektriska Inspektionen, Kungl Kommerskollegium och hade enligt IECs annaler professor C.A.Rossander som ordförande. Bland ledamöterna fanns professor Svante Arrhenius, J.Sigfrid Edström då sedan 1903 verkställande direktör för Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, ASEA, Axel F Enström samt Waldemar Borgquist, senare generaldirektör för Kungliga Vattenfallsstyrelsen.[1]

1919 bildades Elektriska Standardiseringskommittén, ESK, med Sveriges Elektroindustriförening som huvudman, som ett svar på det nationella standardiseringsbehovet. År 1937 sammanslogs SEK med ESK och bildade Svenska Elektriska Kommissionen, SEK. I april 2007 bytte SEK namn till SEK Svensk Elstandard.

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera