Värmepanna är en anordning som värmer kallvatten till varmvatten och ofta tappvarmvatten. Värmepannan kan beroende på typ använda många olika energislag.

Typer av värmepannorRedigera