Värmepanna

maskin använd för att leverera värme via förbränning

Värmepanna är en anordning som värmer vatten i ett centralvärmesystem. Värmepannan kan också värma upp tappvarmvatten. Värmepannan kan antingen alstra värme genom förbränning eller använda elenergi utan förbränning. Värmepannor för förbränning kan beroende på typ använda fast, flytande eller gasformiga bränslen. Exempel på fasta bränslen är ved, flis, pellets, träpulver, kol, koks, avfall och torv. Flytande bränslen kan vara olja, diesel, svartlut. Gasbränslen kan tex vara fossilgas och gasol. Värmepannor som använder el har en eller flera inbyggda elpatroner.

Det förekommer även att värmepumpar kallas för värmepanna men som regel omnämns de istället som värmepump trots dess fysiska likhet.

Typer av värmepannor

redigera

Se även

redigera

Externa länkar

redigera