Byälven i Säffle
Byälven/Mangenvassdraget i Norge uppströms sjön Skjervangen.

Byälven, älv i västra Värmland, rinner från sjön Glafsfjorden till Vänern och passerar därvid Gillberga, Nysäter, Harefjorden, Säffle och By. Längd cirka 40 km, inkl. källflödena 190 km. Avrinningsområdet är 4 785 km², varav cirka 28 procent ligger i Norge. Medelvattenföringen vid mynningen är 58 m³/s. Byälven tillhör Göta älvs huvudavrinningsområde. Det största biflödet är Vaggeälven som ansluter i Nysockensjön. Källflöden: Mangenvassdraget, Kölaälven, Noreälven samt Jösseälven.

Enligt fiskeriverket ska den rödlistade fisken asp leka i de nedre delarna av Byälven vid Säffle. Aspen ska även leka i biflödet Lillälven nedströms det nedersta vandringshindret.[1]

KällorRedigera

  1. ^ Fiskeriverket-Leklokaler för asp i Göta älvs, Hjälmarens och Vänerns avrinningsområden Arkiverad 27 september 2007 hämtat från the Wayback Machine.