1-Butyn eller etylacetylen är en alkyn som är lättantändlig. Dess strukturformel är C2H5C≡CH. Vid standardtryck och -temperatur är 1-butyn en färglös gas med vitlöksaktig lukt.

1-Butyn
Strukturformel
Molekylmodell
Systematiskt namn1-Butyn
Övriga namnEtylacetylen
Kemisk formelC4H6 eller
C2H5C≡CH
Molmassa54,09 g/mol
UtseendeFärglös gas
CAS-nummer107-00-6
SMILESCCC#C
Egenskaper
Densitet0,678 g/cm³
Löslighet (vatten)4,4 g/l
Smältpunkt-125,7 °C
Kokpunkt8,1 °C
Faror
Huvudfara
Mycket brandfarlig Mycket brandfarlig
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

AnvändningRedigera

Butyn kan användas som svetsgas på grund av den höga brinntemperaturen, men används inte ofta som det på grund av andra mer lättframställda alternativ som etyn. Butyn används också vid framställning av andra organiska föreningar.

Se ävenRedigera