Burkhard Waldis, född omkring 1490, död omkring 1557. Tysk munk i Livland som efter reformationen blev evangelisk präst och kyrkoherde i tyska Abterode, Hessen, affärsman, poet och kompositör. Han finns representerad i Den svenska psalmboken 1986 med ett antal verk, varav några melodier enligt tonsättarregistret används till flera psalmer: nr 253 = densamma som till 366, 560, 588 och 595, nr 257 = densamma som till 516, nr 405 = densamma som till 436 och 461, därtill tonsättningar av nr 471, 529 och 536.

Samtliga tonsättningar är daterade 1553, vilket torde innebära att årsangivelsen är angiven utifrån att de publicerades samtidigt. 1553 publicerades hans samling Der Psalter, In Newe Gesangs weise und künstliche Reimen gebracht i Frankfurt (enligt 1921 års koralbok med 1819 års psalmer).

PsalmerRedigera