Två väldiga strider om människans själ

Två väldiga strider om människans själ är en väckelsepsalm av biskopen i Strängnäs Adam Teodor Strömberg från 1883.

Melodi av Burkhard Waldis från 1553, men psalmen kan även sjungas på folkmelodin till psalmen Nu stunden är kommen, o saliga fröjd. I Koralbok för Nya psalmer, 1921 anges att melodin är tryckt i Ein schön Geistlich Sangböck från 1542 med årtalet 1697 satt inom parentes, eftersom melodin "försvenskades" till 1697 års koralbok.

Publicerad som redigera

  • Nr 577 i Nya psalmer 1921, tillägget till 1819 års psalmbok under rubriken "Det Kristliga Troslivet: Troslivet hos den enskilda människan: Kallelse väckelse och upplysning".
  • Nr 266 i 1937 års psalmbok fortfarande med inledningsorden "Två väldiga strida...", under rubriken "Kallelse och upplysning".
  • Nr 536 i 1986 års psalmbok under rubriken "Kallelse".
 
Wikisource
Texten till Två väldiga strider om människans själ finns på Wikisource.