Bromtymolblått, BTB, är ett färgämne som ofta används för att i en vattenlösning indikera surhetsgrad, pH, där man utnyttjar att bromtymolblått byter färg vid neutralt pH. Bromtymolblåtts gul-orangea komplex dominerar vid pH under 7 (surt) och dess blåa vid pH över 7 (basiskt). Vid neutralt är koncentrationerna av de båda komplexen lika stora vilket resulterar i en grön färg.

Bromtymolblåtts kemiska namn är 4,4'-(3H-2,1-bensoxatiol-3-yliden)bis[2-brom-6-isopropyl-3-metylfenol] S,S-dioxid.
Bromtymolblått i en sur, neutral, och basisk lösning (vänster till höger).

Se ävenRedigera