Fenolftalein är en kemisk förening med formeln C20H14O4. Ämnet är en indikator för sura och basiska ämnen och är ett vitt pulver utan lukt och smak.

  • (Mycket) starka baser – Transparent
  • (Svagt) basiska lösningar – Lila/rosa (pH 8–10 och uppåt)
  • Neutrala och sura lösningar – Transparent (pH < 7)
Fenolftalein
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namn3,3-bis(4-hydroxifenyl)isobensofuran-1(3H)-on
Kemisk formelC20H14O4
Molmassa318,3228 g/mol
UtseendeVita eller blekgula kristaller
CAS-nummer77-09-8
SMILESOc1ccc(cc1)C3(OC(=O)c2ccccc23)c4ccc(O)cc4
Egenskaper
Densitet1,30 g/cm³
Löslighet (vatten)92 × 10–3 g/l
Smältpunkt262 °C
Faror
Huvudfara
Hälsovådlig Hälsovådlig
NFPA 704

NFPA 704.svg

1
1
0
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

(pH-värdena är ungefärliga).

FramställningRedigera

Fenolftalein erhålls genom upphettning av en blandning av ftalsyra, fenol och koncentrerad svavelsyra.[1]

AnvändningRedigera

Fenolftalein användes även som huvudbeståndsdel i laxermedel, som till exempel Purex, under större delen av 1900-talet, tills forskning visade på carcinogen effekt.

Fenolftalein används i ferroxylindikatorer.

KällorRedigera

  1. ^ Meyers varulexikon, Forum, 1952