Brevis eller breve, ˘, är ett diakritiskt tecken som kan liknas vid en liggande båge. Den påminner om en hake, ˇ, men är mjukt rundad utan skarp vinkel.

Brevis
Ŏŏ
Fler diakritiska tecken
AccenterAkut accent (´– ó)
Grav accent (`– ò)
Dubbel akut accent (˝– ő)
Överliggande diakriterTrema (¨– ö)
Makron (¯– ō)
Cirkumflex (^– ô)
Tilde (˜– õ)
Hake (ˇ– ǒ)
Brevis (˘– ŏ)
Ring (˚– ů)
Krok (ˀ– ỏ)
Punkt (˙– ȯ)
Underliggande diakriterCedilj (¸– ç)
Svans (˛– ǫ)
Punkt (.– ọ)
Komma (,– ș)
Andra placeringarHake vid sidan (ď)
Horn (ʼ– ơ)
Genomstrykning (-– ɉ)

Under medeltiden var breve även beteckningen på en påvlig skrivelse, kortare och mindre viktig än en bulla eller encyklika.

AnvändningRedigera

  • I akademiska sammanhang används brevis för att markera kort vokal i kontrast med streck (¯) som markerar lång vokal. Den används ofta på detta vis i ordlistor och läroböcker för latin, grekiska och en del andra språk. (Det är dock vanligt att endast långa vokaler – men samtliga långa vokaler – markeras med streck och att alla vokaler utan diakrit därmed ska utläsas som korta.)
  • Sinhala: Vid transkription av sinhala markerar ett brevis placerat ovanför m eller n prenasalisering. Kombinationen n̆da används exempelvis för att representera [ⁿda].
  • Turkiska: Bokstaven ğ representerar en förlängning av föregående vokal.
  • Vietnamesiska: Ă är den andra bokstaven i det vietnamesiska alfabetet och representerar ett kort a-ljud [a]. Den kan kombineras med någon av fem tonmarkörer: ằ, ắ, ẳ, ẵ, ặ.
Ăă Ắắ Ằằ Ẳẳ Ẵẵ Ặặ Ĕĕ Ḝḝ Ğğ Ĭĭ Ŏŏ Ŭŭ