Fukienesiska är en dialekt av kinesiska. Dialekten ingår i den överordnande gruppen minnan (sydlig min). Fukienesiska talas på Taiwan, i Malaysia, Singapore och Thailand.

I standardkinesiska slutar samtliga stavelser endera med vokal, -n, -ng eller -r. I fukienesiska kan ord sluta även med andra ljud som till exempel Chiang Kai-Shek.