Accent (/aksaŋ/, "ack-sang"; även "ack-sennt"[1]), accenttecken eller accentmarkering är en liten streckmarkering som används i text för att ge anvisningar om hur ett ord uttalas. Accenter förekommer i skrift som använder det latinska alfabetet. De vanligaste accentmarkeringarna är grav accent ( ` ), akut accent ( ´ ), cirkumflex ( ^ ) och tilde ( ~ ). I många språk är accentmarkeringar diakritiska tecken, och anger ibland ordaccent.

Accenter
ÓÒ
Fler diakritiska tecken
AccenterAkut accent (´– ó)
Grav accent (`– ò)
Dubbel akut accent (˝– ő)
Överliggande diakriterTrema (¨– ö)
Streck (¯– ō)
Cirkumflex (^– ô)
Tilde (˜– õ)
Hake (ˇ– ǒ)
Brevis (˘– ŏ)
Ring (˚– ů)
Krok (ˀ– ỏ)
Punkt (˙– ȯ)
Underliggande diakriterCedilj (¸– ç)
Svans (˛– ǫ)
Punkt (.– ọ)
Komma (,– ș)
Andra placeringarHake vid sidan (ď)
Horn (ʼ– ơ)
Genomstrykning (-– ɉ)
Á á
À à
É é
È è
 

Skiljetecken
Användning i danskanRedigera

I danskan skiljer man ibland på gør "gör" och gør "skäller", genom att skriva det senare ordet med akut accent, alltså som gǿr.

Användning i franskanRedigera

I franskan är grav accent, akut accent,tremaner, civiljer och cirkumflex en form av diakritiskt tecken som används för att ange uttalskaraktär för vissa vokaler.

Användning i isländskan och färöiskanRedigera

På isländska räknas tecken med akut accent som egna bokstäver, så man har t. ex. både o och ó i alfabetet; se isländska. På färöiska används akut accent på samma sätt, men bokstäverna står för andra ljud än i isländska; se färöiska.

Användning i svenskanRedigera

I svenskan förekommer akut accent i lånord och anger var man ska lägga betoningen. Akut accent brukar vanligen också innebära att den accentuerade vokalens stavelse har lång vokal. Den särskiljer därmed ord i språket som annars skulle få likadan stavning, till exempel idé och ide liksom armén och armen. Regelbundet används dock akut accent bara över e i ordfinala stavelser. Grav accent används i ordet à, exempelvis i uttrycket à la carte.

Att generera tecknenRedigera

På skrivmaskiner och datorer är tangenterna för accenter vanligtvis inställda så att de inte flyttar fram pappret eller markören, utan låter nästa tecken skrivas på samma plats. På datorer syns vanligen inget då man skriver accenttecknet ("dead key"), först då man skrivit också tecknet accenten skall kombineras med. De vanligaste accenterna (enligt gällande språkinställningar) finns direkt på tangentbordet.

ReferenserRedigera

  1. ^ "accent". Svenska Akademiens ordlista. Läst 17 februari 2020, via svenska.se.