Bladåkers kyrka

kyrkobyggnad i Uppsala kommun

Bladåkers kyrka är en kyrkobyggnad i Knutby-Bladåkers församling i Uppsala stift. Kyrkan ligger i kyrkbyn Bladåkersby i nordöstra delen av Uppsala kommun. Miljön runt kyrkan, bland annat med Bladåkers kyrkskola, är klassad som kulturhistoriskt värdefull.

Bladåkers kyrka
Kyrka
Bladåkers kyrka i juni 2019
Bladåkers kyrka i juni 2019
Land Sverige Sverige
Län Uppsala län
Plats 740 12 Knutby
 - koordinater 60°0′0.7″N 18°15′27.3″Ö / 60.000194°N 18.257583°Ö / 60.000194; 18.257583
Material Gråsten, tegel
Bebyggelse-
registret
21300000003075
Kyrkorum
Kyrkorum

Drygt hundra meter öster om kyrkan står en klockstapel från 1748. En kyrkogårdsmur med stigluckor uppfördes samtidigt med kyrkan. Stigluckan i norra kyrkogårdsmuren finns kvar medan stigluckan i södra muren revs när kyrkogården utvidgades åt söder omkring år 1860. Kyrkogårdsmuren har murats upp igen efter medeltiden, har varit vitlimmad och har haft spånbelagt trätak.

KyrkobyggnadenRedigera

Bladåkers kyrka är en medeltida salkyrka som består av ett rektangulärt långhus med rakt avslutat kor i öster. Stommen är av gråsten. Gavelrösten, omfattningar till dörrar och fönster samt kyrkorummets takvalv är byggda av tegel. Vid nordöstra sidan finns en vidbyggd sakristia och vid sydvästra sidan ett vidbyggt vapenhus. Taken var tidigare belagda med spån, men är numera belagda med korrugerad plåt som sedan år 1947 är svartmålad. Kyrkorummet täcks av tegelribbvalv som är ursprungliga och vilar direkt på väggarna utan sköldbågar. I sakristian finns ett ursprungligt tunnvalv. I kyrkans nordvästra hörn finns en tegeltrappa som leder upp till vinden.

Tillkomst och ombyggnaderRedigera

Nuvarande kyrka uppfördes sannolikt vid slutet av 1400-talet eller början av 1500-talet. Sakristian är äldst och uppfördes troligen under 1200-talet och hörde då till en tidigare kyrka som troligen var av trä. År 1623 dekorerades valv och väggar med kalkmålningar och nedre delen av östra korfönstret murades igen. År 1698 murade östra korfönstret helt igen och ovanför altaret hängdes en altartavla upp som skildrade korsfästelsen. År 1769 förstorades kyrkfönstren och nya fönsterbågar sattes in. Målningarna kalkades över. År 1833 höggs ett fönster upp i norra väggen, som tidigare hade varit fönsterlös. År 1880 belades kyrktaket med galvaniserad, korrugerad plåt.

Renoveringar på 1900-taletRedigera

År 1926 genomfördes en renovering efter förslag av arkitekt Ärland Noreen. Korfönstret, som varit igenmurat, togs upp. Kalkmålningarna, som varit överkalkade, togs fram av konservator John Österlund. Predikstolen flyttades och försågs med ny trappa. Bänkarna breddades och läktaren byggdes om. Altartavlan från år 1698 flyttades till norra väggen där den hängdes för fönstret. Värme med lågtrycksånga installerades. Kyrkorummets golv av vita marmorplattor lades om och kompletterades. År 1942 installerades elektrisk belysning. År 1947 målades yttertaket svart.

InventarierRedigera

  • På norra väggen finns ett skåp med Jungfru Marias bild som härstammar från omkring år 1500.
  • Altaret är av putsat tegel och har en skiva av polerad mörkbrun kalksten från 1700-talet.
  • Altartavlan målades av Anna Maria Ehrenstrahl som skänkte den till kyrkan 1698. Tavlan har motivet Jesu korsfästelse och omges av en förgylld ram.
  • Predikstolen skänktes till kyrkan 1709 av Margareta Månesköld. Predikstolen står vid kyrkorummets södra sida och är marmorerad i grått. Korgens fyllningar har en förgylld, snidad dekor.
  • I koret finns ett dopställ av trä och en ambo som båda är nytillverkade.
  • Kalkstensfragment av en medeltida dopfunt påträffades år 1926 under korgolvet. Fler fragment av denna dopfunt har senare hittats i kyrkogårdsmuren.
  • I en inventarieförteckning från år 1815 omnämns två dopfuntar av trä.

OrgelRedigera

Manual Pedal
Principal 8' B/D Bihängd
Fugara 8'
Dubbelflöjt 8'
Oktava 4'
Fleut 4'
Waldfleut 2'
Trompet 16' B
Tromept 8' D

[1]

FotogalleriRedigera

ReferenserRedigera

Tryckta källorRedigera

WebbkällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Jan Håkan Åberg, red (1990). Inventarium över svenska orglar: 1990:II, Uppsala stift. Svenska kyrkan i utlandet. Tostared: Förlag Svenska orglar. Libris 4108784 


Externa länkarRedigera