Barnim är ett landskap och namnet på dess högplatå i östra delen av det tyska förbundslandet Brandenburg mellan Spree i sydväst, Havel i väst, Finow i nord, Oderbruch i öst och Stöbber i sydöst. Nordöstra delarna av Berlin och dess storstadsområde är byggda på Barnimplatån.

Barnim och andra regioner i Brandenburg
Den här artikeln handlar om landskapet och högplatån Barnim. För det administrativa länet, se Landkreis Barnim.

Platån formades under Weichselistiden för omkring 10 000 år sedan, ur rester av smältande glaciärer.