Riksvapen

heraldiskt vapen eller emblem för ett självständig stat
(Omdirigerad från Statsvapen)

Ett riksvapen[1] (eller statsvapen) är ett heraldiskt vapen eller emblem för en stat och är jämte flaggan statens främsta nationalsymbol.

I Europa och många före detta kolonialländer används den heraldiska skölden som statsvapen, ofta krönt med en krona. Vapnet kan även ha andra rangtecken som sköldhållare och vapenmantel och som håller upp vapenskölden. Det stora svenska riksvapnet är ett typiskt statsvapen för monarkier i Europa. Det finns även flera före detta republiker i Östeuropa som efter kommunismens fall återtagit det gamla kungliga statsvapnet med behållit republik som styrelseform, ex Bulgarien, Serbien och Ungern. Stater utanför Europa och Sydamerika har statsvapen som bygger på helt andra traditioner än heraldiken men begreppet statsvapen används för enkelhetens skull även för dessa länders statsymboler.

En del statsvapen har starka likheter med landets nationalflagga; Bosnien och Hercegovinas statsvapen och Schweiz statsvapen är ett exempel på detta.

Typer av statsvapenRedigera

Heraldiska vapenRedigera

Europas statsvapen i modern mening härstammar från ed heraldiska vapen som växte fram under medeltiden. Skölden är det heraldiska statsvapents centrala del och det som alltid måste finnas med för att staten ska vara representerad. De symboler som finns kring skölden, som sköldhållare, vapenmantel, hjälmprydnad eller devisband är rangtecken och inte obligatoriska i en framställning. Ursprunget finns i sköldarna i det medeltida riddarväsendet. Statsvapen kan även omgärdas av statens förnämsta ordenstecken som i Sverige är Serafimerorden.

StatssigillRedigera

En ytterligare gestaltningsform är statssigillet.[källa behövs] Sigillet var från början en autentiserad, oförfalskbar förslutning av brev och handlingar och präglades ofta med en stämpel i vax eller liknande material. Ett sigill är oftast cirkelrund och har sällan mer än en färg; statsvapen som grundas på sigill är ofta kolorerade versioner av dessa enfärgade sigill.

StatsemblemRedigera

Under denna beteckning inryms alla nationsmärken som inte kan inordnas i de ovanstående kategorierna. Ett statsemblem kan gestaltas som en plakett eller utan fastställd form återge valfri statssymbol.

Ostasiatiska emblemRedigera

Den japanska pendangen till vapen är mon ( – "tecken" eller "emblem"), som är jämförbar med västvärldens vapenbruk. De flesta mon är enfärgade och visar en stiliserad framställning av en växt eller ett djur inramat av en cirkel. Liknade form har vapnen i andra ostasiatiska stater. Folkrepubliken Kinas vapen kombinerar den cirkelrunda formen med socialistiska vapenmotiv.

Revolutionära emblemRedigera

Med Sovjetunionens statsvapen som förebild formgavs under andra halvan av 1900-talet flera statsvapen. De består i regel av en nästan cirkelrund bild, ofta med landskapstyper (berg, dalar, vattendrag) och innehåller nästan alltid en femuddig stjärna, ibland även en uppstigande sol, ofta förbundna med någon symbol för utveckling, arbete eller kamp (kugghjul, diverse verktyg eller vapen), omgivet av en krans av florala beståndsdelar, därpå ett devisband med nationens valspråk. Ofta med vissa nationalromantiska inslag och ibland även med inslag av teknik. Flera av dessa vapen blev ersatta av heraldiska (de flesta äldre) vapen efter Sovjetunionens sammanbrott på 1990-talet. Det icke-realsocialistiska Italiens vapen från 1948 har behållits fram till idag; Nepals statsvapen, som infördes efter inbördeskriget mellan den monarkistiska regeringen och kommunistpartiet 2006 och som skall avspegla landets nya enighet, är dock utformat efter detta mönster.

Övriga statsvapenRedigera

En del statsvapen kan inte ses som självklara att tillhöra någon viss typ. I en del fall har de utformats efter förebilder som har varit av en mer tydlig grupp men som efter ändringar istället blivit mer som en hybrid. Andra fall kan vara utformade som en sort men officiellt benämnas som något annat.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia, Staatswappen, 30 juni 2009.

NoterRedigera

  1. ^ riksvapen i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 10 oktober 2017.