Inom elektronik och optik är ett bandpassfilter ett filter som släpper igenom signaler eller ljus vars frekvens ligger mellan två bestämda värden och som dämpar övriga frekvenser mer eller mindre.

Enkelt elektroniskt bandpassfilter.

Se även

redigera