Band är en vetenskaplig term inom socialantropologi och etnografi, som betecknar en liten självförsörjande social grupp på omkring 30 till 100 jägare-samlare som bor tillsammans och oftast är besläktade eller besvågrade med varandra.

Chipewyernas sociala organisation var traditionellt baserade på lokala och regionala band.

AvgränsningarRedigera

Ett band är en etnisk grupp vilken framförallt har följande egenskaper:

Ett band skiljer sig därför från en stam vilken per definition har ett större befolkningsunderlag och ett utvecklat formellt ledarskap genom formella sociopolitiska institutioner.

LevnadssättRedigera

Ett band har oftast ett icke-bofast, nomadiserande levnadssätt. Gruppen måste företa säsongsvisa förflyttningar för att inom ramen för jägare-samlareekonomin optimalt kunna utnyttja bosättningsområdets naturresurser. Man bor då på olika mer eller mindre återkommande lägerplatser. Därjämte kan det finns mellanläger, slaktplatser och platser för framställning av verktyg där hela eller delar av bandet bor mera tillfälligt. Arbetsdelningen beror endast på grund av ålder, kön och kompetens. Större band kan vara uppdelade i mindre lokala band. Bandets gemensamma identitet bevaras och underhålls genom gemensamma ritualer.

MedlemmarnaRedigera

Medlemmarna i bandet står i regel mycket nära varandra antingen genom släktskap eller svågerlag. Den grundläggande sociala organisationsformen utgjordes av hushållsgruppen, som stod relativt självständig gentemot andra hushåll. Medlemmarnas sociala status berodde antingen på ställning i släktskapssystemet (moder, broder etcetera) eller på personliga färdigheter (som stor jägare eller krigsledare). Alla medlemmar var jämställda med varandra. Några stora ekonomiska skillnader existerade inte mellan medlemmarna. Bandet bildade ingen maktstruktur och hade ingen formell maktstruktur. Ledarskapsroller utgick ifrån kompetens för konkreta arbetsuppgifter och karisma. Beslut fattades genom konsensus. Seder och bruk överfördes genom muntlig tradering.

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia.