Bahadur Shah II, indisk stormogul, född 1775, död 1862, regeringstid 1837-1857.

Bahadur Shah II

Bahadur Shah var fullkomligt maktlös, och i praktiken inte mer än en marionett för Brittiska Ostindiska Kompaniet. Sedan bland annat Sepoyupproret 1857 föranlett brittiska parlamentet att frånta Ostindiska Kompaniet dess rättigheter i Indien, och istället ställa de brittiska besittningarna i landet direkt under den brittiska kronan, fann sig Bahadur Shah avsatt, samt åtalad och dömd för delaktighet i upproret. Straffet blev 1859 förvisning till staden Rangoon i Burma för resten av hans liv.

Externa länkarRedigera

Företrädare:
Nasr Mohammad Akbar
Stormogul
1837-1857
Efterträdare:
Ingen