Landsförvisning, ostracism, innebär tvång mot en medborgare att för viss tid eller för all framtid vistas utanför sitt hemland. Det var förr ett vanligt straff, särskilt för politiska och religiösa brott. Landsförvisning som straff avskaffades i Sverige 1864. Svenska medborgare är genom grundlagen (2 kap. 7 § regeringsformen) skyddade mot att bli landsförvisade från Sverige och får enligt samma lagrum inte heller hindras att resa in i riket.

Se även redigera