En B-punkt är ett ärende som företrädarna i Ständiga representanternas kommitté (Coreper) inom Europeiska unionens råd inte har kunnat uppnå enighet kring och som därför kräver ytterligare förhandlingar i rådet. En sådan fråga förhandlas vidare i den rådskonstellation som ansvarar för ärendet och en överenskommelse kan då eventuellt nås. I annat fall fattar rådet beslut genom omröstning, vanligtvis med kvalificerad majoritet, vilket innebär att enskilda medlemsstater inte kan motsätta sig att ett beslut fattas.[1]

Genom att dela upp dagordningen i A- och B-punkter är det möjligt för rådsmedlemmarna och Europeiska kommissionen att fokusera sammanträdena på de ärenden som inte har kunnat lösas på lägre nivå.

Uppdelningen av dagordningen i A- och B-punkter förekommer även i andra sammanhang, till exempel inom kommissionen.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ ”Artikel 3.6 i rådets arbetsordning”. EUT L 325, 11.12.2009, s. 39. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0937. 
  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.