En A-punkt är ett ärende som företrädarna i Ständiga representanternas kommitté (Coreper) inom Europeiska unionens råd har uppnått enighet kring och som därför inte kräver vidare förhandlingar i rådet. Sådana punkter kan antas av rådet utan diskussion och av vilken konstellation som helst oavsett politikområde.[1]

Det är fortfarande möjligt för en rådsmedlem eller Europeiska kommissionen att uttrycka sin ståndpunkt i samband med godkännandet av en A-punkt och låta denna ståndpunkt föras till protokollet. Om någon rådsmedlem eller kommissionen kräver det kan en A-punkt tas bort från dagordningen om inte rådet beslutar någonting annat. På så sätt är det trots allt möjligt för en rådsmedlem att i sista stund stoppa godkännandet av en A-punkt om det skulle anses vara nödvändigt.[2]

Uppdelningen av dagordningen i A- och B-punkter förekommer även i andra sammanhang, till exempel inom kommissionen.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ ”Artikel 3.6 i rådets arbetsordning”. EUT L 325, 11.12.2009, s. 39. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0937. 
  2. ^ ”Artikel 3.8 i rådets arbetsordning”. EUT L 325, 11.12.2009, s. 39. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0937. 
  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.