Öppna huvudmenyn

Tott, även Thott, medeltida frälseätt från Skåne av vilken en medlem, Tord Aagesen, finns omnämnd redan 1288.

Tott av Skedebo
Ätten Thotts vapen
Epitafium över Jörgen Åkesson (Tott), död 1555, i Vadsbro kyrka, Södermanland
UrsprungSkåne (Danmark)
AdladSvensk uradel
Utgrenad iFriherrliga ätten Thott nr 301 och grevliga ätten Tott af Sjundby nr 114
Sverige Sveriges riddarhus
Introducerad1625
GradAdlig ätt nr 88
† Utslocknad i Sverige
Utslocknad1669
Danmark Adel i Danmark
† Utslocknad i Danmark
Utslocknad1785
Svärdssidanstatsmannen Otto Thott

En medlem av ätten, danska riksrådet Axel Pedersen till Härlöv i Skåne, var gift två gånger med förnäma damer, först med Cathrine (Krognos) från Skåne/Halland, och sedan med Ingeborg Ivarsdotter.

Han blev ryktbar i Nordens historia genom sina nio söner: Peder, Olof, Åke, Kettil i förra giftet, Erik, Ivar, Filip, Laurens och Anders i det senare.

"Axelsönerna" spelade en mycket betydande politisk roll i Sverige under senare hälften av 1400-talet och en blev riksföreståndare två gånger.

Ätten började på 1500-talet kallas Tott. De olika grenarna dog snart ut.

Längst fortlevde Åke Axelssons linje. Från hans son Erik härstammade adliga ätten Tott af Skedebo (nummer 88), som 1669 utgick på svärdssidan, och från hans son Klas, den ätt till vilken den välbekante fältherren Åke Henriksson Tott tillhörde och vars son Clas Åkesson Tott den yngre (Tott af Sjundby) erhöll grevlig värdighet 1652 men utslocknade med densamme 1674.

Till en annan gren av danska ätten Thott hörde 1600-talets största jorddrottar i Skåne riksråden Tage Thott (född 1580, död 1658), "skånske kungen", och hans son Otto Thott (född 1607, död 1656).

Dennes söner, halvbröderna Knut Thott (född 1639, död som gehejmeråd 1702) och Tage Thott (född 1648, död som gehejmeråd 1707) blev vid Skånes införlivande med Sverige (1658) svenska undersåtar, och Knut Thott introducerades 1664 på Riddarhuset.

Bägge bröderna fördes efter krigsutbrottet 1677 till Danmark och dömdes i Sverige till döden. Tages sonsons son, ryttmästaren Otto Thott (född 1696, död 1758), introducerades emellertid 1756 på Knuts n:r på Riddarhuset, och hans son Tage Thott upphöjdes 1778 i friherrligt, och 1807 i grevligt, stånd; grevevärdigheten åtföljer endast äldste sonen, son efter son.

I Danmark dog ätten Thott ut 1785 med statsmannen Otto Thott.

Personer ur ätten Tott eller ThottRedigera

LitteraturRedigera