Knud Thott, född på Näs i Skåne den 21 december 1639, död i Köpenhamn den 18 april 1702, var en skånsk godsägare.

Thott blev efter Skånes övergång till Sverige svensk adelsman (introducerad 1664), men under kriget fördes han 1677 till Danmark, där han blev gehejmeråd och preses i krigskommissariatet.