Avfolkning är en situation när ett område förlorar mer befolkning än som (genom inflyttning och/eller födelseöverskott) tillförs. Detta kan få till följd att området töms på människor.

Avfolkning kan ha flera olika orsaker: krig, naturkatastrofer, klimatförändringar, resursbrist av något slag som vatten- eller matunderskott. Exempel på områden som har drabbats av avfolkning är staden Pripjat med omgivningar i Ukraina, som efter Tjernobylkatastrofen nu står tom. Många områden kring Aralsjön har på sina ställen förlorat sin befolkning, och ökenspridning i Afrika har lett till att områden blir tomma på människor.

I Sverige menar man ofta den befolkningsmässiga utveckling som skett i delar av landet under senare årtionden. "Bruksdöden" och stål- och gruvkrisen ledde till att flera orter, som varit relativt stora samhällen, på några få år förlorade sin största arbetsgivare. Företag som Gränges AB, ESAB och liknande försvann nästan helt[källa behövs], och lämnade orter som exempelvis Fredriksberg, Laxå, Stråssa, Deje och flera samhällen i Ådalen i en svår situation, med en kraftig befolkningsminskning som följd. Skogs- och massaindustrins kris på sjuttiotalet ledde till att flera mindre sågverk och massafabriker fick stängas. Statens Järnvägar (SJ) rationaliserade bort en stor del av mindre och mellanstora stationer på nittiotalet[källa behövs], vilket isolerade dessa orter ytterligare. Följder av en sådan utveckling är tomma hyreshus, vikande skatteunderlag och en allt äldre befolkning.

Se även

redigera

Referenser

redigera