En attrapp är ett föremål vars avsikt är att likna ett annat föremål, men utan att ha dess verkliga funktion eller egenskaper.

En upplåsbar stridsvagnsattrapp
Lockfågel för gåsjakt, även kallad vette

I militära sammanhang används ibland fordonsattrapper som del av en krigslist för att försöka förvilla fienden så att de missbedömer det verkliga antalet eller positionen, och därmed avskräcks från att anfalla, eller anfaller fel mål. Ammunitionsattrapper kallas blind ammunition.

Under främst 1700- och 1800-talen kunde ordet attrapp syfta på ett spratt.[1]

KällorRedigera