Rekvisitaförråd på Nationaltheater i Mannheim.

Rekvisita är de lösa föremål som används inom film, fotografi, teater och levande rollspel för att fylla en funktion, betona och utgöra miljön eller skapa en stämning.

Klassiskt är rekvisitan ett av tre ting på en scen. Övriga ting på en scen är skådespelare (inklusive statister) och kulisser (kostymen har också en stor del av uttrycket i en föreställning/film.) Den avdelning som har hand om rekvisita kallas för rekvisitan och personen som ansvarar för med rekvisita i en produktion kallas för rekvisitör/attributör. Summan av allt på en scen förutom skådespelare och statister kan sammanfattas med ordet dekor/scenografi.