Blind ammunition, kort blindam,[1] innan 1937 benämnd exercisammunition,[2] kort exam,[3] är attrapper utformade som ammunition för militära övningsändamål. Sådan saknar därför skarpa medel, till exempel drivladdning eller stridsladdning, och kan inte avfyras eller explodera.[4]

Blindrobot

Blind ammunition skall ej förväxlas med övningsammunition, lös ammunition, eller blindgångare.

Svenska typbeteckningarRedigera

 • Blind ammunition (Blindam) – Exercisammunition (Exam)
 • Laddblind ammunition (Laddblindam)
 • Transportblind ammunition (Transportblindam)
 • Blindpatron (Blindptr) – Exercispatron (Exptr)
 • Laddblindpatron (Laddblindptr)
 • Transportblindpatron (Transportblindptr)
 • Blindprojektil (Blindprj) – Exercisprojektil (Exprj)
 • Laddblindprojektil (Laddblindprj) – Laddexercisprojektil (Laddexprj)
 • Transportblindprojektil (Transportblindprj)
 • Blindgranat (Blindgr) – Exercisgranat (Exgr)
 • Laddblindgranat (Laddblindgr)
 • Transportblindgranat (Transportblindgr)
 • Blindbomb (Blindb) – Exercisbomb (Exb)
 • Blindrobot (Blindrb)

KällorRedigera

ReferenserRedigera

 1. ^ Amordlista: Preliminär Ammunitionsordlista. 1979 
 2. ^ Thorsson, Nils (1975). Historik och kartläggning av vapenmateriel för flygplan 
 3. ^ AIMA (ApteringsInstruktion för Marinens artilleri Ammunition), Sorterade apteringsritningar, Projektiler
 4. ^ http://www.scribd.com/doc/33141906/SoldR-Mtrl-Vapen-Granatgevar-8-4-cm-Sweden-2000