Atmosfär (olika betydelser)

grensida

Atmosfär kan syfta på

  • Atmosfär – ett lager av gaser som omger en himlakropp
  • Atmosfär (tryckenhet) – en äldre måttenhet för tryck
  • Atmosfäriskt tryck – trycket i den sammansatta gas som utgör jordens atmosfär
  • Atmosfär – den subjektiva känsla eller sinnesstämning som infinner sig till följd av inredningens utformning i en lokal.