Arsenikkis (kallas även arsenopyrit), mineral som består av järn, arsenik och svavel (FeAsS). Mineralet återfinns i smärre mängder på ett flertal ställen i Sverige, vanligen tillsammans med andra sulfidmineral och rikligast i Skelleftefältet. Ur arsenikkismalm framställer man arseniktrioxid, det vill säga det kända giftet arsenik.

Arsenikkis från Brasilien

Se ävenRedigera