Arseniktrioxid eller vit arsenik (As2O3) är en giftig kemisk förening, som i folkmun ofta blandas ihop med arsenik.

Vit arsenik
ArseniktrioxidMolekylmodell
Systematiskt namnArseniktrioxid
Kemisk formelAs2O3
Molmassa197,841 g/mol
UtseendeVitt pulver
CAS-nummer1327-53-3
Egenskaper
Densitet3,86 g/cm³
Löslighet (vatten)20 g/l (25 °C)
Smältpunkt312,3 °C
Kokpunkt465 °C
Faror
Huvudfara
Mycket giftig Mycket giftig
NFPA 704

NFPA 704.svg

0
3
0
 
LD5014,6 mg/kg (oralt)
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

FramställningRedigera

Arseniktrioxid framställs genom rostning av mineralet orpiment varvid även svaveldioxid bildas.

 

Även vid smältning av andra mineraler och malmer som innehåller föroreningar av arsenik så kan arseniktrioxid oavsiktligt bildas med förgiftningsrisk som följd.

EgenskaperRedigera

Arseniktrioxid är en amfolyt oxid. I kontakt med koncentrerad saltsyra omvandlas den till arseniktriklorid (AsCl3). Av starka oxideringsämnen som ozon, väteperoxid eller salpetersyra så kan den oxideras ytterligare och bilda arsenikpentoxid (As2O5).

AnvändningRedigera

Arseniktrioxid är ett mellansteg vid framställning av ren arsenik och olika arsenider. I de delar av världen där det ännu inte är förbjudet används det för att tryckimpregnera trä.

Tillsammans med kopparacetat bildar det Schweinfurtergrönt, även kallat parisergrönt eller Parisgrönt, ett pigment och bekämpningsmedel.