Anhållande

tillfälligt frihetsberövande
Frihetsberövande i Sverige
Omhändertagande
LOB
Gripande
Anhållande
Häktning
Fängelse
Ungdomshem
Särskilda ungdomshem
SiS
Sluten ungdomsvård
Rättspsykiatrisk vård
LVU
LVM
LPT

Anhållande är i svensk rätt en form av tillfälligt frihetsberövande i avvaktan på häktning eller frisläppande. Under anhållandetiden sitter den frihetsberövad oftast inlåst i en polisarrest.

För att anhålla någon krävs att det finns skäl för häktning eller att den misstänkte är skäligen misstänkt för brottet och om det är av synnerlig vikt att personen tas i förvar i avvaktan på ytterligare utredning.[1]

Beslut om anhållande fattas av åklagare. Åklagaren ska göra häktningsframställan till tingsrätten senast kl 12 tredje dagen efter anhållningsbeslutet.[2] I annat fall ska den anhållne släppas på fri fot.

Fotnoter redigera

Se även redigera