Kammergericht i Schöneberg var säte för Allierade kontrollrådet 1945-1990.

Allierade kontrollrådet upprättades vid andra världskrigets slut 1945 av de fyra ockupationsmakterna (Storbritannien, Frankrike, Sovjetunionen och USA) i Tyskland. Tyskland upphörde som stat och i stället innehade kontrollrådet den högsta offentliga makten i landet. Den allierade kommendanturen i Berlin var underställd kontrollrådet.

När de tre västliga ockupationszonerna slogs samman och bildade Västtyskland den 23 maj 1949 och den sovjetiska ockupationszonen den 7 oktober samma år blev Östtyskland upphörde kontrollrådets statsöverhöghet, även om Tyskland inte formellt återfick sin fulla suveränitet förrän i samband med att "två plus fyra-fördraget" från den 12 september 1990 godkändes av den tyska regeringen den 15 mars 1991, då också kontrollrådet upplöstes.

Det fanns ett liknande kontrollråd i Österrike, medan kontrollkommissionen i Finland inte hade ett lika genomgripande uppdrag; Finland förlorade aldrig sin självständighet även om suveräniteten i praktiken var kringskuren de första åren efter kriget.

KällorRedigera

  • Keylor, William R. The Twentieth-Century World: An International History. 4th ed. New York: Oxford University Press, 2001.