Ett statsorgan är en central institution som företräder den juridiska personen staten. Hur statens organ ska utses och på vilka sätt de får använda makten regleras normalt i aktuell stats grundlag. Enligt maktdelningsprincipen finns det normalt flera statsorgan, som fyller olika roller.

Statsorganen är vanligen: