Gustaf Alfred Westholm, född den 24 januari 1832 i Ljusnarsbergs församling, Örebro län, död den 14 maj 1904 i Västerfärnebo församling, Västmanlands län, var en svensk präst och skolman. Han var far till filologen Alfred Westholm och arkitekten Sigurd Westholm.

Westholm blev student i Uppsala 1851, där han promoverades till filosofie magister 1857. Han blev adjunkt vid högre allmänna läroverket i Västerås 1860. Westholm prästvigdes 1872 och var regementspastor vid Västmanlands regemente 1872–1873. Han blev kyrkoherde i Sala pastorat 1873 och inspektor för lägre allmänna läroverket där samma år. Westholm var prost i Sala kontrakt 1875–1879, utnämndes till kyrkoherde i Västerfärnebo pastorat 1876 och var prost i Västerfärnebo kontrakt 1886–1900. Han var även landstingsman. Westholm utgav en akademisk avhandling och en prästmötespredikan.

KällorRedigera