Öppna huvudmenyn

Landstingsfullmäktige

högsta beslutande organ i landsting
(Omdirigerad från Landstingsman)

Landstingsfullmäktige i Sverige är ett landstings högsta beslutande organ.[1] Val till landstingsfullmäktige sker vart fjärde år.[1] Landstingsfullmäktige består av ett antal landstingsfullmäktigeledamöter som kan variera från 31 ledamöter i landsting med färre än 140 000 invånare till 149 ledamöter i Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. I Region Jämtland Härjedalen, Region Skåne och Västra Götalandsregionen kallas fullmäktige ofta regionfullmäktige, men den juridiskt korrekta termen är även här landstingsfullmäktige, vilket finns angivet på valsedlarna.

Landstingsfullmäktige leds av ett presidium med en ordförande och en eller flera vice ordförande. Landstingsfullmäktige utser ledamöter i Landstingsstyrelsen samt ledamöter i övriga nämnder och fullmäktigeberedningar. Föredragningsansvar i landstingsfullmäktige har landstingsråd samt i vissa förekommande fall nämndordförande.

Landstingsfullmäktiges arbetsformer regleras i Kommunallagen.

Begreppet landstingsfullmäktige infördes 1991 i samband med att en ny, för kommuner och landsting gemensam, kommunallag trädde i kraft. Tidigare kallades detta organ för landsting, medan själva enheten kallades landstingskommun (enligt 1954 års landstingslag) eller landstingsområde. Det äldre begreppet landstingskommun levde dock kvar i regeringsformen, vilket tillsammans med 1991 års betydelseskiftning ledde till viss terminologisk förvirring vid läsning av äldre texter. Vid 2010 års grundlagsreform utmönstrades begreppet landstingskommun ur regeringsformen. Istället talar regeringsformen om kommuner på regional nivå. Som regeringen påpekade (se prop. 2009/10:80 s. 247) innebär ändringen att det inte längre i regeringsformen anges hur kommuntypen ska betecknas i lag.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera