α-Ketoglutarsyra eller 2-oxoglutarsyra (2-oxopentandisyra) är en dikarboxylsyra och keton med ketogruppen på position 2 eller α (β-ketoglutarsyra har ketogruppen på position 3). Den förekommer hos alla levande organismer och deltar i ett stort antal reaktioner[1] i cellernas metabolism, där den bildar en viktig länk mellan citronsyracykeln och aminosyremetabolismen.

α-Ketoglutarsyran och oxalättiksyran bildar viktiga länkar mellan metabolismen av kolhydrater (genom citronsyracykeln) och proteiner (genom aminosyrorna).

α-Ketoglutarsyrans salter (anjoner) kallas α-ketoglutarater eller 2-oxoglutarater.

CitronsyracykelnRedigera

Speciellt märks α-ketoglutarsyrans deltagande i citronsyracykeln[2] där den bildas ur isocitronsyra enligt:[3]

isocitronsyra + NAD+ → α-ketoglutarsyra + NADH + H+ + CO2

och utgör substrat för bildningen av succinyl-CoA i tre steg[4] vilka ger nettoreaktionen:[5]

α-ketoglutarsyra + CoA + → succinyl-CoA + CO2.

KvävemetabolismenRedigera

α-Ketoglutarsyra spelar också en viktig roll i kvävemetabolismen.[6] Genom transaminering kan α-ketoglutarsyra omvandlas till aminosyran glutaminsyra och vice versa:[7]

en aminosyra + α-ketoglutarsyra   en ketosyra + glutaminsyra

som exempelvis

asparaginsyra + α-ketoglutarsyra   oxalättiksyra + glutaminsyra.[8]

Vidare finns följande jämvikt mellan å ena sidan glutaminsyra och å andra sidan glutamin och α-ketoglutarsyra[9]

2 glutaminsyra + NAD+   glutamin + α-ketoglutarsyra + NADH + H+

Även ammoniumjoner kan delta i den reversibla omvandlingen mellan α-ketoglutarsyra och glutaminsyra:[10]

glutaminsyra + NAD+ + H2O   α-ketoglutarsyra + NADH + NH4+

ReferenserRedigera

  1. ^ Compound: 2-oxoglutarate på Trypanocyc.
  2. ^ Pathway: TCA cycle III (animals) på Trypanocyc.
  3. ^ MetaCyc Reaction: 1.1.1.41 på Trypanocyc.
  4. ^ MetaCyc Reaction: 1.2.4.2 , MetaCyc Reaction: 2.3.1.61 och MetaCyc Reaction: 1.8.1.4 på Trypanocyc.
  5. ^ 2-oxoglutarate dehydrogenase complex på Trypanocyc.
  6. ^ Luciano F. Huergoa & Ray Dixon, 2015, The Emergence of 2-Oxoglutarate as a Master Regulator Metabolite i Microbiology and Molecular Biology Reviews 79:4, sid. 419–435.
  7. ^ Exempelvis MetaCyc Reaction: 2.6.1.57 på Trypanocyc.
  8. ^ MetaCyc Reaction: 2.6.1.1 på Trypanocyc.
  9. ^ MetaCyc Reaction: 1.4.1.14 på Trypanocyc.
  10. ^ MetaCyc Reaction: 1.4.1.2 på Trypanocyc.