Ain schöns newes Christlichs Lyed är ett separattryck med koralnoter från 1530, innehållande bland annat den så kallade "Lindenschmid-Ton", en tysk medeltida folkmelodi som i koralform enligt 1921 års koralbok med 1819 års psalmer förändrades något i 1697 års koralbok och sedan använts till flera psalmer (nr 138, 378, 558, 579, 580, 635) och utgjorde melodin för psalm nr 215 i 1695 års psalmbok (vilket torde innebära att psalmen "Kom, helge Ande, till mig in" då kanske hade en annan tonsättning).

Ain schöns newes Christlichs Lyed
GenreKoralbok
Utgivningsår1530

Psalmer redigera