Agronomie- och forstdoktor, AFD, är i Finland den svenskspråkiga beteckningen för en doktorsexamen i lantbruksvetenskap eller skogsvetenskap.[1] Utbildningsområdet benämns officiellt det agrikultur-forstvetenskapliga, och inom detta område kan även doktorsexamen i livsmedelsvetenskaper avläggas. Agronomie- och forstdoktorsexamen motsvaras i Sverige endera av agronomie doktor eller skoglig doktor.

En motsvarande licentiatexamen i form av agronomie- och forstlicentiatexamen finns också, liksom agronomie- och forstkandidatatexamen och agronomie- och forstmagisterexamen.[1]

Agronomie- och forstdoktorsexamen kan avläggas vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.[2]

KällorRedigera

Se ävenRedigera