Agronomie doktor, AgrD eller agr.dr., är en akademisk titel för en doktor i lantbruksvetenskap. Agronomie doktor är en av de doktorsexamina som förekommer vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), vid den del som har ett historiskt ursprung i Lantbrukshögskolan. Forskarstuderande som avlägger agronomie doktorsexamen är oftast agronomer i sin grundexamen, då SLU normalt låter grundexamen styra vilken beteckning på doktorsexamen som används.[1]

Promoveringsrätt för agronomie doktorsgrad fick Lantbrukshögskolan 1949, men den första disputationen för agronomie doktorsgrad skedde dock redan 1943, då Sigurd Eriksson disputerade.[2]

Beteckning på motsvarande licentiatexamen är agronomie licentiat, förkortas AgrL eller agr.lic.

Den doktorsexamen i Finland som motsvarar en svensk agronomie doktor kallas agronomie- och forstdoktor, och är en gemensam examensbenämning för lantbruksvetenskapligt och skogsvetenskapligt område.

Se även

redigera

Källor

redigera