Skoglig doktor, SkogD, är en svensk akademisk titel för en doktor i skogsvetenskap. Skoglig doktor är en av de doktorsexamina som förekommer vid Sveriges lantbruksuniversitet, vid den del som har ett historiskt ursprung i Skogshögskolan. Forskarstuderande som avlägger skoglig doktorsexamen är oftast jägmästare i sin grundexamen (kallades en kortare period skoglig magister), då SLU normalt låter grundexamen styra vilken beteckning på doktorsexamen som används.[1]

Möjligheten att utfärda skoglig doktorsgrad fick Skogshögskolan 1950, efter att möjligheten att utfärda skoglig licentiatexamen tillkommit 1937.[2]

Motsvarande svenskspråkiga akademiska titel i Finland är agronomie- och forstdoktor och är en gemensam examensbenämning för lantbruksvetenskapligt och skogsvetenskapligt område.

Se ävenRedigera

KällorRedigera