Svenska kraftnät

statligt affärsverk som förvaltar svenska statens stamnät för elkraft

Svenska kraftnät, formellt Affärsverket svenska kraftnät, [2] är ett statligt affärsverk som förvaltar svenska statens stamnät för elkraft och är systemansvarig myndighet för elförsörjningen i Sverige. Dessutom är Svenska kraftnät landets elberedskapsmyndighet, samt har i uppdrag att främja dammsäkerheten. Huvudkontoret ligger i Sundbyberg.

Affärsverket svenska kraftnät
(Svenska kraftnät)
DepartementInfrastrukturdepartementet
OrganisationstypStatligt affärsverk
LedningStyrelse
KommunSundbyberg
LänStockholm
Organisationsnr202100-4284
FöregångareStatens Vattenfallsverk 1909–1992
Inrättad1992
GeneraldirektörLotta Medelius-Bredhe[1]
InstruktionSFS 2007:1119 (lagen.nu)
Webbplatswww.svk.se
Svenska kraftnät, markering på kraftledningsstolpe.
Svenska kraftnäts huvudkontor i Sundbyberg

TransmissionsnätetRedigera

På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Det svenska transmissionsnätet för el består av 17 000 km kraftledningar, 200 transformator- och kopplingsstationer och 16 utlandsförbindelser.[3] I sin utvecklingsplan[4] beskrivs den utveckling och förstärkning av stamnätet som man planerar fram till och med år 2025. Nätutvecklingsplanen beskriver också anledningarna till att stamnätet behöver förstärkas.

Balans i elsystemetRedigera

Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet för elförsörjningen i Sverige. Det innebär ansvar att se till att det alltid råder kortsiktig balans mellan produktion och förbrukning av el i hela landet. Om det inte i varje ögonblick råder balans mellan den el som produceras och den el som förbrukas, riskerar landet att få stora störningar i elnätet med allvarliga konsekvenser som följd. Därför arbetar Svenska kraftnät dygnet runt i sina kontrollrum, där man övervakar att det alltid produceras lika mycket el som det förbrukas.

Svenska kraftnät har inte ansvar för att det finns tillräckligt med produktion för att möta förbrukningen i landet. Det ansvaret vilar på de företag som är balansansvariga.

Regeringen ger Svenska kraftnät uppdragRedigera

Svenska kraftnät är en myndighet som drivs i form av ett statligt affärsverk. Det är regeringen som bestämmer vad Svenska kraftnät ska arbeta med. I sin instruktion[5] till Svenska kraftnät anger regeringen verkets uppdrag. Varje år utfärdar regeringen ett regleringsbrev där det står vad Svenska kraftnät ska arbeta med under det kommande året.

I regleringsbrevet för år 2017 står det bland annat att Svenska kraftnät ska

  • arbeta för att säkerställa att Sverige har en god effekttillgång och för att risken för effektbrist kan minskas
  • gemensamt med övriga nordiska systemansvariga redovisa nätutvecklingsplaner för det nordiska kraftnätet med nordisk samhällsekonomisk nytta
  • driva ett kostnadseffektivt elektroniskt kommunikationsnät för tele- och datakommunikation och arbeta för att göra det tillgängligt för aktörer som tillhandahåller elektroniska kommunikationer
  • arbeta för att aktörer med uppgifter inom samhällets krisberedskap ansluter till och använder kommunikationssystemet Rakel.[6]

HistorikRedigera

Myndigheten bildades 1992 som en förberedelse inför avregleringen av elmarknaden 1996. Svenska kraftnät och Vattenfall AB skapades genom att affärsverket Vattenfall delades upp. Svenska kraftnät fick ansvar för stamnätet medan Vattenfall AB tog hand om elproduktion och elleveranser samt elnät på spänningsnivåer under transmissionsnätets spänningsnivå.

Svenska kraftnäts författningssamlingRedigera

Som myndighet inom elförsörjningen har Svenska kraftnät rätt att utfärda föreskrifter med stöd av bestämmelser i bland annat förordningen (1997:294) om elberedskap, förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el, säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) och förordningen (2014:214) om dammsäkerhet. Svenska kraftnäts föreskrifter publiceras i en särskild författningssamling, SvKFS.[7]

GeneraldirektörerRedigera

MiljöprisetRedigera

Svenska kraftnäts miljöpris delades ut under åren 2007 till 2010, till en viktig miljöinsats inom Svenska kraftnäts verksamhetsområde.

PristagareRedigera

  • 2007: ABB AB och Ingemar Frycklund (delat pris)
  • 2008: Torbjörn Thiringer och Ola Carlson vid Chalmers tekniska högskola
  • 2009: Servicestaden Sverige AB och FLIR Systems AB (delat pris)
  • 2010: Arkitektfirman SandellSandberg

ReferenserRedigera

NoterRedigera

Externa länkarRedigera