Adjunkt (Svenska kyrkan)

prästerligt biträde
(Omdirigerad från Adjunkt (präst))

Adjunkt är en tjänsteställning inom Svenska kyrkan som betecknar ett prästerligt biträde, en hjälppräst.[1]

Ursprungligen fanns det pastorsadjunkter som biträdde en kyrkoherde för ett pastorat och även ett fåtal komministeradjunkter som biträdde en komminister. Domkapitlet kunde fritt missivera adjunkter allt eftersom behov fanns. Under 1900-talet användes titeln pastoratsadjunkt om dem som biträdde prästerskapet inom ett pastorat, men mot seklets slut återinfördes benämningen pastorsadjunkt, varvid det är fråga om nyprästvigdas första tjänst under handledning

Kyrkoadjunktur var en inrättad befattning som extra församlingspräst som tillsattes av domkapitlet och fanns fram till halvårsskiftet 1989.[2] Från 1900-talets början fram till 1930-talet hade sådana präster haft den märkliga titeln ständig adjunkt, som markerade det var fråga om en permanent inrättad adjunktur; byte av benämning skedde successivt.

Kontraktsadjunkter arbetar med samordnande uppgifter inom ett kontrakt, under prostens ledning. En stiftsadjunkt innehar en kvalificerad befattning, vanligtvis inom stiftets ledning, vid domkapitlet eller stiftskansliet, direkt under biskopens ledning. Varje stift har omkring tio stiftsadjunkter. Ett slags adjunkter är också domkyrkokaplanerna, som biträder en domprost.

LitteraturRedigera

Anders Jarlert, "Kyrkoadjunkten - ett stycke kyrklig tjänstehistoria." Kyrkohistorisk årsskrift 101 (2001), s. 123-127.

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Frithiof Dahlby och Lars Åke Lundberg: Nya kyrkokalendern, Verbum Förlag AB, 1983, ISBN 9152602974
  2. ^ Nationalencyklopedin, band 11. 1993. sid. 611 

KällförteckningRedigera