Kontrakt (kyrkoverksamhet)

kyrklig indelning

Ett kontrakt eller prosteri (danska: provsti, norska prosti) är en pastoral samverkansenhet inom vissa kristna samfund. Benämningen prosteri används bland annat inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och några kontrakt inom Svenska kyrkan samt ett kontrakt i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland bär namnet domprosteriet.

Inom romersk-katolska kyrkan och anglikanska kyrkan kallas motsvarande område för dekanat (engelska: deanery). Anglikanska kyrkan har både dekanat och arkidiakonat (engelska: archdeconry).

Svenska kyrkanRedigera

Inom Svenska kyrkan har kontrakt funnits sedan medeltiden. År 1999 var Svenska kyrkans 13 stift indelade i totalt 169 kontrakt; från 2015 är de 13 stiften indelade i 130 kontrakt.[1]

Ett kontrakt består av flera pastorat och har ansvar för det prästerliga och diakonala arbetet, och är ingen administrativ enhet annat än i samband med val då kontrakten utgör valkretsindelning för de regionala valen till stiften. När prästerna i ett kontrakt under kontraktsprostens ledning samlas till regelbundet återkommande överläggningar kallas detta kontraktskonvent.

Hovkleresiet står utanför stifts- och kontraktsindelningen.

Lutherska kyrkan i FinlandRedigera

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland behöll indelningen med prosterier efter delningen av riket 1809. I och med att den kyrkliga förvaltningen på lokalplanet har vuxit har prosterierna i kyrkan mist en del av sin betydelse. Verksamheten leds av kontraktsprosten som är en av områdets kyrkoherdar.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ ”kontrakt”. ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kontrakt-(2). Läst 10 juli 2018. 

Externa länkarRedigera