Ett missiv är ett följebrev till en officiell skrivelse. Ursprungligen användes det för dokumentet som förordnade en prästtjänst.

Sedan medeltiden har missiv också använts vid kommunikation mellan myndigheter, medan den i modern tid även används som följebrev till mer halvofficiella skrivelser till privatpersoner, som till exempel en förklarande text till en undersökning. Här redogörs i det fallet bland annat för undersökningens syfte och varför en person fått exempelvis en enkät i sin hand.

Missiv kan härledas från det latinska verbet mitto, misi, missum som betyder många saker, bland annat sända/skicka till exempel brev eller bud. Även emitto som betyder släppa ut/kasta till exempel pilar och spjut, kan härledas från mitto, fast numera nöjer vi oss med att emittera aktier.

KällorRedigera