Abraham Pettersson, född den 17 mars 1724 i Göteborg, död den 23 maj 1763 i Stockholm, var en svensk predikant, farfar till Abraham Zacharias Pettersson.

Porträtt av kyrkoherden Abraham Pettersson i Bromma kyrka. Kulturmiljöbild från Riksantikvarieämbetet. Abraham Pettersson var "Theol.Doct. Kyrckioherde i Kongl. Riddarholms och Bromma Församlingar, Född d. 17 Mars 1724 - död 23 Maii 1763."
Abraham Pettersson.

BiografiRedigera

Pettersson studerade i Lund och Uppsala och blev hovpredikant, teologie doktor samt 1752 kyrkoherde i Riddarholmen och Bromma. Han var hovpredikant hos Fredrik I år 1747.

Doktor Abraham blev känd över hela landet som en av sin tids mest framstående predikanter. Han var kanske den vältaligaste av 1700-talets predikanter före Lehnberg. Han utgav bland annat Nattvardsförhör (1759; 6:e upplagan 1852). Hans postilla gavs ut av Johan Christopher Stricker (1764-68; flera upplagor). Han var endast 28 år gammal när han 1752 blev kyrkoherde i Riddarholmen och Bromma. Doktor Abraham Pettersson var den förste som ordnade skolväsendet i Bromma. År 1755 startades ordnad skolundervisning i Bromma socken på initiativ av den driftige kyrkoherden. Kyrkoherden blev känd över hela landet som en av sin tids mest framstående predikanter. Pettersson ivrade för församlingens sedlighet och nykterhet.

Abraham Pettersson var gift med Ulrika Elisabeth von Hauswolf.[1] Han var farfar till den kände teologie och filosofie doktorn Abraham Zacharias Pettersson (1792–1857), som var en framstående talare och predikant. Abraham Zacharias Pettersson var kyrkoherde i Jakobs och Johannes församlingar i Stockholm och pastor primarius och kyrkoherde i Storkyrkoförsamlingen 1843. Han var född 17 november 1792 i Karlshamn och död 16 augusti 1857 vid Drottningholm.

Doktor Abrahams Väg i stadsdelen Bromma Kyrka fick 1924 sitt namn efter Dr Abraham Pettersson. Vägen har fått sitt namn efter kategorin "kyrkan och dess tjänare".

Bibliografi i urvalRedigera

  • Christelige predikningar, öfwer de årliga sön- och högtids-dagars evangelier. I lifstiden hållne af Abraham Pettersson ... men sedermera uppå desz åhörares begäran, til trycket lämnade. Femte uplagan. Stockholm, tryckte och uplagde i: Langeska tryckeriet, år 1806. (Stockholm, tryckt och uplagt uti Langeska tryckeriet, 1805.) (5. upl.). Stockholm. 1805-1806. Libris 2421773 
  • En dagelig pröfning af hwar och en människa att noga pröfwa och ransaka sitt både in- och utwärtes tillstånd; men i synnerhet, wid nattwardens begående, stadna att noga pröfwa sig efter desza reglor. Samt bedja Gud om nåd och anda, att: wara en wärdig nattwardsgäst här på jorden; då är jag säker på få blifwa arfwinge i himmelen. =(Rubr.) Anon=. (Götheborg, tryckt hos Sam. Wahlström, 1826.). Göteborg. 1826. Libris 2431207 
  • Nattwards-förhör, bestående uti frågor och swar, dem till tjenst, som äro sorgfällige att wärdigt begå den heliga nattwarden; jämte bifogadt samwets-förhör, och några andäktiga betraktelser. Utgifna af Abraham Pettersson. Fjerde genomsedda upplagan. Strengnäs, tryckta hos Carl Erik Ekmarck, 1828, på eget förlag.. Strängnäs. 1828. Libris 2406401 

ReferenserRedigera

  1. ^ Livet i Bromma: Bromma sockenstämmoprotokoll 1681–1799. [Bromma hembygdsförenings skrift] [1]. Bromma: Bromma hembygdsfören. 2003. Libris 8878022. ISBN 91-85100-66-8 
  • Stockholms gatunamn. Stockholmsmonografier, 0282-5899 ; 50 (2., utök. uppl.). Stockholm: Komm. för Stockholmsforskning. 1992. sid. 498. Libris 7593250. ISBN 91-7031-042-4 
 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Pettersson, Abraham, 1904–1926.

Vidare läsningRedigera

  • Benktson, Benkt-Erik (1968). Du Herrens tjänare: en analys av Abraham Petterssons teologiska typ. Studia theologica Lundensia, 0491-2853 ; 28. Lund: Gleerup. Libris 689130 
  • Wahrenberg, C. G. (1896). Abraham Pettersson som homilet: En studie i den svenska predikans historia under förra seklet. Upsala: Lundequistska bokh. Libris 1645750