Predikant

personen som håller en predikan

Predikant kallas den som håller en predikan.

Benämningen avser vanligtvis den som vid ett enskilt tillfälle skall stå för predikan, och kan då gälla såväl en präst eller pastor som en lekman. Den kan också användas om någon som vid återkommande tillfällen predikar, antingen om en präst/pastor för att antyda att detta är personens huvudsakliga uppgift, eller om någon som brukar predika utan att vara präst eller pastor.

Inom lågkyrkliga rörelser (till exempel Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner och Evangeliska fosterlandsstiftelsen) har predikant sedan mitten av 1800-talet varit en yrkestitel för anställda män med huvuduppgift att predika.

Predikant kan även kallas evangelist.

Inom islam är det en imam som står för predikan i en moské vid fredagens obligatoriska samlingsbön.

Se ävenRedigera