Predikant

personen som håller en predikan

Predikant är någon som predikar, förkunnar, söker övertyga eller utövar predikande verksamhet[1].

Kristet bruk Redigera

Benämningen avser vanligtvis den som vid ett enskilt tillfälle skall stå för predikan, och kan då gälla såväl en präst eller pastor som en lekman.

Den kan också användas om någon som:

  • Vid återkommande tillfällen predikar, en präst/pastor, för att antyda att detta är personens huvudsakliga uppgift
  • Brukar predika utan att vara präst eller pastor.

Begreppet predikant används om:

Annat bruk Redigera

Begreppet predikant används även allmänt för dem som väldigt engagerat söker övertyga om ett budskap eller en sak, även i helt oreligiösa sammanhang.

Det används därför även för dem som predikar för andra religioner än det kristna evangeliet, även om begreppet inte används av den religion som åsyftas.

Inom islam är det en imam som står för predikan i en moské vid fredagens obligatoriska samlingsbön.

Se även Redigera

Källor Redigera