A-Pressen

svensk socialdemokratisk tidningskoncern
För mediekoncernen i Norge, se Amedia (norsk mediekoncern).

A-Pressen var en svensk socialdemokratisk tidningskoncern, som grundades 1947 och gick i konkurs 1992.

Koncernens uppgift var att samordna och utveckla de olika tidningar som i början av 1900-talet startats på olika håll i Sverige av lokala organisationer inom den socialdemokratiska arbetarrörelsen. Redan 1950 kulminerade man med 29 anslutna dagstidningar.[1] Sedan började en lång nedgångsfas. Från att ha varit utpräglade partsorgan med vinklad nyhetsförmedling minskade partipolitiseringen vad gäller innehåll på nyhetsplats under 1960-talet, och under 1970-talet var den i princip borta. I spridning och ägande kvarstod en politisk koppling: koncerntidningarna lästes nästan bara av s-väljare, och det socialdemokratiska partiet centralt ägde s-tidningarna tillsammans med Landsorganisationen i Sverige (LO), och för vissa tidningar lokala delar av den socialdemokratiska delen av arbetarrörelsen ("Rörelsen").

Koncernens tidningar var huvudsakligen andratidningar i små och medelstora svenska städer, med liten upplaga, små resurser och av mindre värde för annonsörerna. De drabbades hårt av det tidiga 1990-talets vikande annonskonjunktur men koncernens ekonomiska styrka hade då redan undergrävts av en svag ledning[2][3][4] under VD Torbjörn Båth (VD 1986-1992).

Konkursen drabbade 1 400 anställda och slutade med ett underskott på 150 miljoner kronor. LO hade så sent som 1986 tillfört 145 miljoner kronor. LO hoppade av från sitt 45-åriga ägaransvar en månad före konkursen genom att sälja sin del i A-pressen till socialdemokratiska partiet för en symbolisk 1-krona.

Arbetarpressen efter A-pressens konkurs redigera

Några av de listade tidningarna rekonstruerades efter konkursen men endast två ägarkontrollerades 2015 av Rörelsens lokala organisationer: Östra Småland och Värmlands Folkblad. Östra Småland las ned 2019, och Värmlands Folkblad ingår numera i NWT-koncernen.

Flera tidningar har köpts upp av sina lokala borgerliga konkurrenter, men ges ännu ut som självständiga tidningar och har fortfarande socialdemokratiska ledarsidor: Arbetarbladet, Dagbladet, Dala-Demokraten, Folkbladet, Karlskoga-Kuriren, Länstidningen, Sydöstran, Värmlands Folkblad och Västerbottens Folkblad.

Piteå-Tidningen har aldrig varit majoritetsägd av A-pressen utan alltid haft stark lokal ägarförankring och är i dag tillsammans med Norrköpings Tidningar ägare av den största socialdemokratiska landsortstidningen, Norrländska Socialdemokraten i Luleå.

Några tidningar som ingått i A-Pressen redigera

Se även redigera

Referenser redigera

Vidare läsning redigera