Lista över Knäppupp AB:s singlar/EP som släpptes ut med knäppuppetiketten i 4500-serien.

Knäppuppsingel/ep nr: